Graphit Lab´s Valley

Základné informácie

ChCreekwater Surf Scooter x ChCountry Cottage Lab´s Valley

vodiaci pes žijúci v Maďarsku v Pécsi

antigrafit191128-1.jpg

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution