Potešili nás výborné zdravotné výsledky našich odchovov !

Veľmi sa teším, keď majitelia našich odchovov absolvujú RTG vyšetrenia kĺbov s tak krásnymi výsledkami. Len vďaka tomu môžem svoj chov mapovať, zlepšovať a posúvať sa vpred. Aj keď sa ako chovateľ snažím starostlivo vyberať a kombinovať rodičov dôsledne a s doposiaľ nadobudnutými vedomosťami a skúsenosťami, nie vždy si daná kombinácia rodičov "sadne". Preto sa osobne teším z každého zdravého jedinca z našej chov.stanice.  Všetky zdravotné výsledky, ktoré som dostala od majiteľov sú zverejnené pri jednotlivých vrhoch. Nie som chovateľ, ktorý verejnosti falošne vytvára obraz o chovateľstve, že všetko je zdravé, krásne, ideálne. Chováme ...pracujeme s genetikou...a príroda nám svoju silu vie ukázať, napriek našim chovateľským predpokladom a genetickým výpočtom.

Takže najnovšie výsledky, ktoré sme dostali :

Land Rover Lab´s Valley  :  HD A, ED, OCD ramien čisté  / vo veku takmer 2 roky/

z vrhu " M"

Mon Shéri Lab´s Valley  : HD B, ED 0,   / Maďarsko/

Melody for Joywaves Lab´s Valley :   HD A, ED 0,   / Taliansko/

Marco Polo Lab´s Valley  :    HDA, ED 0 / Česko /

Moutain Echo Lab´s Valley  HDA, ED 0  

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution