Naše odchovy

svedčia o tom emaily, správy , fotky, ktoré nám zasielajú majitelia našich odchovanocov. Je nádherné vidieť, ako pomáhajú nielen hendikepovaným detičkám s rôznym postihnutím, ale uplatňujú sa aj na poli záchranárskom a v neposlednom rade vo veľmi náročnom využití - ako vodiaci psy. 

Veď naozaj netreba zabúdať, že toto nádherné plemeno je v prvom rade pracovné. Mňa ako chovateľa teší, že naši odchovanci  okrem toho, že spestrujú každodenný život svojim majiteľom, im aj pomáhajú prekonať neraz veľmi neľahký osud. 

Všetky fotografie sú uverejnené so súhlasom majiteľov šteniatok , za čo im veľmi pekne ďakujem. 

Fotografie je prísny zákaz kopírovať ! 

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution