Tešíme sa z výborných zdravotných výsledkov vrhu G !

Naša najmladšia Google Me Winnie Lab´s Valley absolvovala RTG kĺbov z výbornými výsledkami HD A, ED 0

veľmi sa teším aj z výsledkov, ktoré nám prišli aj od ďalších jej súrodencov žijúcich v zahraničí Graphyt HD B, ED 0, Genius HD A, ED 0, Gunner Edo Labs Valley HD A, ED0

a Globetrotter žijúci v anglickej chovateľskej stanici Brigburn, hodnotený podľa BVA/ British Veterinary association/ HD 3:6, ED 0. Mám veľkú radosť, pretože takéto výsledky nepovažujem za samozrejemosť a treba k tomu aj trochu šťastia. A teším sa, že majitelia našich odchovov tieto RTG absolvujú, lebo len vďaka nim si môžem mapovať môj chov, len vďaka nim, mám informácie, ktorý vrh  a kombínácia rodičov si spolu navzájom geneticky " sadli" a ktorí nie. Predsa len chov a tvorba vlastných chovateľských línií nie je ľahká, genetika je nevyspytateľná, no vďaka všetkým výsledkom sa môžem posúvať dopredu, vylepšovať a skvalitňovať moje odchovy.

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution