Seminár " Pozitívne aspekty labradora"

Keďže vedomostí nikdy nie je dosť...s veľkou radosťou som cestovala na Britské ostrovy, kde Yellow labrador club organizoval veľmi zaujímavý seminár pre všetkých chovateľov a zanietencov nášho plemena. Mala som možnosť si vypočuť, kvalitné prednášky od dlhoročných anglických chovataľov a rozhodcov. Vypočuť si kam smerujeme v chove...mali sme obrovskú príležitosť vidieť 16 výstavných šampiónov v Anglicku za posledné obdobie. Osobne sa ich dotknúť, diskutovať s ich majiteľmi, ktorí boli veľmi milí a ochotní sa s nami podeliť o ich zážitky. Vymenili sme si rady, postrehy...organizácia zo strany klubu bola neskutočná, každá minúta tohto dňa bola pre mňa ako chovateľa veľmi prínostná . Dozvedela som sa mnoho a ja dúfam a verím, že tieto informácie budem kvalitne vedieť zúročiť, využiť v chove mojich budúcich generácii našej Lab´s Valley. 

Prijala by som si aby podobné semináre boli organizované aj našimi európskymi klubmi. Určite by to prospelo k pozitívnemu smerovaniu nášho plemena.

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution