Zdravotné výsledky našich odchovov !

Country Rose Lab´s Valley  HD A, ED 0/0  majiteľom rodinke Matajovcom veľmi pekne ďakujeme, že RTG absolovovali

Country Cottage Lab´s Valley HD A, ED 0/1 naša POPPY

Cider Apple Lab´s Valley  HD A, ED 0

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution