Úspešný víkend v Zagrebe

Casija prvý deň na špeciálnej výstave získala V1, CAC a druhý deň na medzinár. CACIB skončila V2, res.CAC.

Veľmi sa tešíme.

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution