Očné vyšetrenie

Veľmi pekne ďakujem Dr. Trbolovej CSc a jej asistentkám za jej čas a nádherný prístup k našim babám počas vyšetrenia. Z výsledkov sa veľmi teším.

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution