Oliver absolvoval chovné skúšky

Oli dňa 23.10. 2010 vo veku necelých 8 mesiacov úspešne absolvoval chovné skúšky /OVVR/ ,usporiadané Slovenským retriever klubom v Kosoríne.

Oli si viedol veľmi pekne a všetky disciplíny zvládol v pohode s počtom bodov 178 a skončil v I. cene 

Slovenská verzia   English version

Všetky uvedené fotografie a texty podliehajú autorským právam. Ich ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora, teda našej chovnej stanice!


© 2010 - 2013, creative solution